Indkommende forslag bilag 1

 

  • Bestyrelsens foreslår følgende vedtægtsændringer:

2 Formål

Foreningens formål er:      

at samle medlemmer omkring håndbold. Gennem instruktion og træning at skabe fundamentet for sportslig succes for det enkelte medlem og for foreningen med samtidig fokus pa glæden ved leg med bold.

at udbrede kendskabet til håndbold, og med udgangspunkt i et fællesskab og det sociale liv i foreningen at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Ændres til:

        At dyrke, udbrede og skabe interesse for håndboldspillet

 4 Medlemskab

Stk. 1. Alle, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive optaget som aktivt eller passivt medlem.

Ændres til:

Som medlemmer kan optages såvel damer som herrer samt piger og drenge, der ønsker at dyrke eller støtte håndboldspillet som aktive eller passive medlemmer.

7 Kontingent

Slettes

Stk. 2 Alle ledere og trænere, som samtidig er aktive medlemmer, betaler kontingent.

 11 Gladsaxe HG bestyrelsen

Tilføjes

Stk. 10. Udtræder et medlem indenfor valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv dog således, at suppleringen skal godkendes på den førstkommende generalforsamling

14 Tegning og hæftelse

Slettes

Stk. 2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skat godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 25.000 kr. (2013 priser) godkendes af generalforsamlingen.