Indkaldelse til ordinær

generalforsamling

 

Gladsaxe HG indkalder hermed til ordinær generalforsamling if. vedtægternes § 9.

torsdag den 21. april 2022 kl. 19:00 i klublokalet Vandtårnsvej 55 2860 Søborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Behandling af indkommende forslag.
 6. Valg af medlemmer til Gladsaxe HG bestyrelse
 • Formand Kristian Kennebo. Ikke på valg
 • Kasser Anne Udstad Pedersen. På valg for 2 år. Genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Maria Louise Brùcker.
 • Senior repræsentant. Pladssen er ledig for 2 år.
 • Børne- ungdomsformand. Maria Bonde. På valg for 2 år. Genopstiller.
 • Nynne Darum. Ikke på valg.
 • Pladsen er ledig for 1. år.
 • Ungdomsrepræsentant. Ahmet Killic. Ikke på valg.
 • Ungdomsrepræsentant. Pladsen er ledig for 2 år. Bestyrelsen foreslår Flemming Sylvan.
 1. Valg af suppleant
 • Pladsen er ledig for 1 år.
 1. Valg af revisor og revisorsuplleant
 • Bestyrelsen foreslår Jennifer Haagensen som revisor for 1 år.
 • Bestyrelsen har ingen kandidater til revisorsuppleant for 1 år.
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal if. vedtægternes § 9 stk. 4. være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på e-mail formand@gladsaxehg.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Gladsaxe HG