Bestyrelsesmøde Oktober 2020

Referat bestyrelses møde 5/10 klokken 19:00

Alle i bestyrelsen skal godkende ID til banken via e-Boks, tror alle har fixet det 🙂

Vores medlemstal stiger stadig løbende og der er tilgang på flere årgange.

Holdtøj er indkøbt til 7 årgange og dækket af sponsorer, undtaget dame2 + trænertøj.

Senior er i gang med turnering, med flotte resultater + god tilskueropbakning. Der opfordres til at hold deler info om retningslinjer for COVID 19 og erfaringer vedr. dette.

Alle årgange er tilmeldt i valgte niveauer til efterårsturneringen, samt kommende pokalturnering.

Der afholdes interne dommerkurser, samt planlægges dommerbordsuddannelse.

Super-søndag afholdes lidt mere afdæmpet hhv. søndag d. 1. november, samt søndag d. 6. december. Vi vurderer på næste bestyrelsesmøde, hvor meget “krudt” de 2 søndage skal have, ud fra COVID19 status.

Det er besluttet, at kåringer til årets spiller/fighter for sæson 2019/2020, uddeles i løbet af oktober/november. Dage for dette skal aftales.

Og vi skal forholde os til fordeling af hal tid til næste sæson, ud fra antallet af hold og medlemstal.

 

Næste møde afholdes mandag d. 26. okt. kl. 19.15