Generalforsamling i Gladsaxe HG.

Onsdag 10. april 2019 kl. 18.

Finder sted i klublokalet på 1. sal
på Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg.

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Rune Hansen.
 2. Gladsaxe HG bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af revideret regnskab af det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag: Skal modtages senest onsdag 3. april 2019, på mail til: formand@gladsaxehg.dk
 6. Valg af medlemmer til Gladsaxe HG Bestyrelsen:
  • Kasserer Stig Jacobsen
   • Bestyrelsen foreslår Anne Udstad Pedersen
  • Bestyrelsesmedlem Rasmus Kofoed. Ønsker genvalg for de kommende 2 år??
   • Bestyrelsen foreslår Flemming Sylvan-Fischer
  • Bestyrelsesmedlem Carsten Hoffmann.
   • Bestyrelsen foreslår Ole Johnny Frederiksen
  • Derudover foreslår bestyrelsen Kristian Kennebo
  • Valg af 1 suppleant for 1 år: Bestyrelsen foreslår: Ingen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år: Bestyrelsen foreslår Søren Ebsen som revisor.
 8. Eventuelt