Vi søger forældre og frivillige til at hjælpe med at få sat Gladsaxe HG´s  forældreforening igang. 

Foreningen vil sammen med trænere og bestyrelse hjælpe med de opgaver der er omkring de aktiviter der er i klubben f.eks. håndboldens dag, juleafslutning, hjemmekampsdage, fastelavn osv.

Tanken bag forældreforeningen er at det skal være lettere at være frivillig i Gladsaxe HG, opgaverne skal fordeles ud på dem der har lyst, og kommlikationen skal være tydelig.

Foreningen vil i samarbejde med trænere og bestyrelsen skal være med til at skabe et godt og trygt miljø i Gladsaxe HG. Et miljø hvor (kommende) nye medlemmer ønsker at komme til og medlemmer ønsker at blive. Det lyder måske som en stor opgave, men grundstenen er lagt.

Forældreforeningen ligger allerede som hold på Holdsport. Her kan de forældre der er medlemmer melde sig til/fra på ting der er behov for hjælp til f.eks. Håndboldens Dag.  Årets hjulet over events er også lagt. Det eneste vi mangler er forældre der kan hjælpe med at få bolden i mål.

Har lyst til at hjælpe eller vil du hører mere, så kontakt Maria Bonde maria@gladsaxehg.dk