Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen 2020 er bestående at 5 person og en suppleant. Formand, næstformand, kasserer, sponsor -og senioransvarlig, børne- ungdomsansvarlig og kommunikationsansvarlig. Bestyrelsen holder møde min. 1 gang om måneden

Formand

Kristian Kennebo 

 2924 5712   

         

 Send en mail

Næstformand/ kasserer

Anne U. Petersen 

2272 2939             

 Send en mail

Kontakt os

Sponsor og senioransvarlig

Ole Frederiksen

    2445 6087       

Send en mail

Suppleant

Flemming Sylvan-Fischer                2561 0514                 

  Send en mail

Børne- og ungdomsansvarlig

Maria Bonde           

2280 2950            

Send en mail

Kommunikations-ansvarlig

Nynne Darum     

2080 0230                  

Send en mail