Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen 2020 er bestående at 5 person og en suppleant. Formand, næstformand, kasserer, sponsor -og senioransvarlig, børne- ungdomsansvarlig og kommunikationsansvarlig. Bestyrelsen holder møde min. 1 gang om måneden

Formand

Kristian Kennebo   2924 5712               Send en mail

Næstformand/ kasserer

Anne U. Petersen   2272 2939               Send en mail

Kontakt os

Sponsor og senioransvarlig

Ole Frederiksen    2445 6087              Send en mail

Suppleant

Flemming Sylvan-Fischer                2561 0514                    Send en mail

Børne- og ungdomsansvarlig

Maria Bonde            2280 2950            Send en mail

Kommunikations-ansvarlig

Nynne Darum          2080 0230                  Send en mail