På disse sider vil der være de forskellige aktiviteter som klubben har som faste punkter hvert år.