Forældreforening

Vi søger forældre og frivillige til at hjælpe med at få sat Gladsaxe HG´s  forældreforening igang.  Foreningen vil sammen med trænere og bestyrelse hjælpe med de opgaver der er omkring de aktiviter der er i klubben f.eks. håndboldens dag, juleafslutning,...

Forældreforeningen

Vi søger forældre og frivillige til Gladsaxe HG´s Forældreforening. Tanken er at forældreforeningen sammen bestyrelsen og trænerene først og fremmest skal skabe et godt og trygt miljø i Gladsaxe HG. Derudover udarbejde et årshjul over events f.eks. opstartsfest,...

Trille Trolle

Trille Trolle er et tilbud til børn mellem 2½ – 5 år, der har lyst til en times sjov og leg i hallen sammen der med deres forældre. Dvs. at forældrene er velkommen til at lege med under træningen. Trille Trolle træningen består af lege, sangelege, hop og løb,...

Sommertræning

Hvad skal vi lave i denne sommer?!  Der er som noget helt ekstraordinært sommertræning for alle denne sommer.  Sommertræning er på tværs af køn og årgange. Træningen afholdes onsdag i uge 28, uge 29 og uge 30. Træningen er for alle, også for dem der har lyst til at...